Kontakt

Napisz do nas

Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 922) informujemy, iż administratorem Pani/Pana dobrowolnie podanych danych osobowych jest UNIQUE SERVICE SOLUTION Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Domaniewska 37A, 02-672 Warszawa. Powyżej podane dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych administratora danych, a w szczególności w celu przedstawienia oferty. W razie takiej konieczności dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.


UNIQUE SERVICE SOLUTION Sp. z o.o.
02-662 Warszawa, ul. Świeradowska 47
tel: +48 604 954 707, www.ussolution.pl


NIP 525-257-76-70
Regon 147071440
KRS 0000494418


Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy 500.000,00 zł